ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
 
Η ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕ ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1979 στο χώρο της επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων σε εργαστήριο που δημιουργήσαμε στη Δάφνη. Αργότερα τα εργαστήρια αυτά επεκτάθηκαν και σε άλλους χώρους στην Αττική.

Τα τελευταία 15 χρόνια εγκατασταθήκαμε σε χώρο των ψυγείων Ευρώπης δημιουργώντας μεγαλύτερους και αρτιότερους χώρους. Ταυτόχρονα επεκταθήκαμε και ασχοληθήκαμε πιο επισταμένα και με το εμπόριο επεξεργασμένων και μη ποϊόντων. Έτσι, αυτή τη στιγμή εμπορευόμαστε και κατεψυγμένα κρέατα (σε μικρές ποσότητες), καθώς και κατεψυγμένα λαχανικά.

Υπάρχει δίκτυο διανομής εντός του Νομού Αττικής και εξυπηρετούμε περίπου 2000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Απασχολούμε περίπου 22 άτομα σαν προσωπικό, οι περισσότεροι από τους οποίους ασχολούνται με την επεξεργασία και την τυποποίηση των προϊόντων μας.


Δ/νση:
Π. Ράλλη 8, 11855, Ρούφ, Τηλ: 010 3426012, 010 3412662, Fax: 010 3412661, e-mail: info@siderisae.gr